"> رزومه – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

رزومه
سوابق علمی
1378 تا کنون
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز
1389-1381
تدریس دروس تخصصی برق دانشگاه آزاد اردبیل
1376-1383
سرپرست آموزش دانشگاه آزاد تبریز
1378-1383
مدیر گروه برق دانشگاه آزاد تبریز
تحصیلات
1373
کارشناسی الکترونیک
دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی برق و الکترونیک

1376
کارشناسی ارشد الکترونیک و مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد تهران

کارشناسی ارشد رشته الکترونیک و مدیریت اجرایی

سوابق کاری و اجرایی
سوابق عبارتند از :
 • هیئت علمی تمام وقت گروه برق دانشگاه آزاد تبریز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های نوین بتنی تبریز
 • مدیر عامل شرکت سازه های نوین تبریز
 • عضو و نائب رئیس هیات مدیره انجمن برق – الکترونیک و کامپیوتر استان آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی بخش خصوصی فناوری و برق و الکترونیک سهند آذران
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بهسازان انرژی مهتاب تبریز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های نیروی الغدیر آذر
زبان
 • انگلیسی
  95%
 • ترکیه
  100%
تالیف ها و ترجمه ها
تالیف کتاب تشریح مسائل مدارات الکترونیک

سال1383 انتشارات علمیران

ترجمه کتاب PSPICE 9.1

سال1382 انتشارات علمیران

ترجمه کتاب آزمایشگاه مدار و الکترونیک

سال1384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی