ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

رزومه
سوابق علمی
1378-1399
عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز
1389-1381
تدریس دروس تخصصی برق دانشگاه آزاد اردبیل
1376-1383
سرپرست آموزش دانشگاه آزاد تبریز
1378-1383
مدیر گروه برق دانشگاه آزاد تبریز
تحصیلات
1373
کارشناسی الکترونیک
دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی برق و الکترونیک

1376
کارشناسی ارشد الکترونیک و مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد تهران

کارشناسی ارشد رشته الکترونیک و مدیریت اجرایی

سوابق کاری و اجرایی
سوابق عبارتند از :
 • هیئت علمی سابق گروه برق دانشگاه آزاد تبریز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های نوین بتنی تبریز
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های نوین تبریز
 • مدیرعامل شرکت پویشگران سهندآذران تبریز آزما
 • رئیس هیئت مدیره شرکت سازه های نیروی الغدیر آذر
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بهسازان انرژی مهتاب تبریز
 • عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان
 • عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن برق – الکترونیک و کامپیوتر استان آذربایجان شرقی
 • عضو هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی بخش خصوصی فناوری و برق و الکترونیک سهند آذران
زبان
 • انگلیسی
  95%
 • ترکیه
  100%
تالیف ها و ترجمه ها
تالیف کتاب تشریح مسائل مدارات الکترونیک

سال1383 انتشارات علمیران

ترجمه کتاب PSPICE 9.1

سال1382 انتشارات علمیران

ترجمه کتاب آزمایشگاه مدار و الکترونیک

سال1384 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی