ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ماه: اردیبهشت ۱۴۰۲

اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲ دانلود کاتالوگ هلدینگ سنتال

جهت دانلود کاتالوگ هلدینگ سنتال از لینک دانلود استفاده فرمایید. دانلود کاتالوگ سنتال