"> طراحی و ابزار دقیق – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

Portfolio categories: <span>طراحی و ابزار دقیق</span>

نیرورسانی و مانیتورینگ
پروژه ها, طراحی و ابزار دقیق
کنتور برق
تولید, طراحی و ابزار دقیق