"> کنتور برق – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

کنتور برق

  • محصول: کنتور برق
  • شرکت: تبریز آزما
  • تولید: کارخانه تبریز آزما
  • دسته بندی: تولید-ابزاردقیق