"> نیرورسانی و مانیتورینگ – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نیرورسانی و مانیتورینگ

  • پروژه: نیرورسانی و طراحی و اجرای مانیتورینگ
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: پالایشگاه خزرنفت ارس
  • دسته بندی: موسیقی