"> نیرورسانی و روشنایی – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نیرورسانی و روشنایی

  • پروژه: نیرورسانی و روشنایی به منطقه ویژه اقتصادی سهلان
  • شرکت: سازه های نوین تبریز
  • اجرا شده: منطقه ویژه اقتصادی سهلان
  • دسته بندی: پروژه
مشاهده دمو