ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

تولید سیم و کابل

  • محصول: سیم و کابل
  • شرکت: سازه های نوین بتنی تبریز
  • تولید: کارخانه نوین بتنی تبریز
  • دسته بندی: تولید