"> تولید سیم و کابل – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

تولید سیم و کابل

  • محصول: سیم و کابل
  • شرکت: سازه های نوین بتنی تبریز
  • تولید: کارخانه نوین بتنی تبریز
  • دسته بندی: تولید