ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

تماس با من
  • سمت: مدیریت هلدینگ سنتال
  • ایمیل: kasraei_n[at]yahoo.com
  • تلفن: 0098414145
  • محل: تبریز-ایران
طراحی و اجرا

انفورماتیک سنتال

کلیه حقوق این سایت متعلق به ناصر کسرائی می‌باشد.

Copyright © 2022