ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

گزارش درخصوص خودروهای هیدروژنی و الکتریکی

دی ۵, ۱۴۰۲ متفرقه
گزارش درخصوص خودروهای هیدروژنی و الکتریکی

دانلود فایل PDF

گزارش درخصوص خودروهای هیدروژنی و الکتریکی

همچنین جهت مطالعه متن می توانید به سایت تبریز آزما مقاله آشنایی با خودروهای هیدروژنی و الکتریکی مراجعه فرمایید.