"> پیش بینی تورم تا پایان آبان 14000 – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰

آبان 22, 1400 متفرقه
پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰

در این گزارش نرخ تورم به تفکیک شاخص

بخش های صنایع، خدمات، شاخص بهای مصرف کننده

و شاخص بهای تولید کننده تا پایان ۱۴۰۰با

مدل UVARو تورم بلند مدت پیش بینی شده است.

لینک دانلود : پیش بینی تورم تا پایان آبان ۱۴۰۰۰