ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

توانمندی های کسب و کار در شرایط تورمی

آذر ۲۹, ۱۴۰۱ دسته‌بندی نشده
توانمندی های کسب و کار در شرایط تورمی

دانلود فایل

همایش توانمندی های کسب و کار در شرایط تورمی در دانشگاه تبریز