ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

خرداد ۲۹, ۱۴۰۰ متفرقه
تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

معاونت مطالعات اقتصادی

خرداد ماه ۱۴۰۰

لینک دانلود : تصویری از وضعیت اقتصادی کشور