"> تصویری از وضعیت اقتصادی کشور – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

خرداد ۲۹, ۱۴۰۰ متفرقه
تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

معاونت مطالعات اقتصادی

خرداد ماه ۱۴۰۰

لینک دانلود : تصویری از وضعیت اقتصادی کشور