"> تصویری از وضعیت اقتصادی کشور – وب سایت ناصر کسرائی | naser kasraei
ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

خرداد 29, 1400 متفرقه
تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

تصویری از وضعیت اقتصادی کشور

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

معاونت مطالعات اقتصادی

خرداد ماه ۱۴۰۰

لینک دانلود : تصویری از وضعیت اقتصادی کشور