ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

ناصر کسرائی

مدیر هلدینگ سنتال

عضو هیات علمی سابق دانشگاه آزاد تبریز

کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد مدیریت

نوشته های بلاگ

بهره برداری از ریزشبکه ها

اسفند ۲۱, ۱۳۹۸ برق و الکترونیک
بهره برداری از ریزشبکه ها

بهره برداری از ریزشبکه ها در حضور عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر

نوید زینالی  : گروه مهندسی برق قدرت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

سجاد نجفی روادانق : دانشیار، گروه مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران،

میکروگرید
Microgridچکیده – ریزشبکه ها پایه و اساس شبکه های هوشمند الکتریکی هستند. ریزشبکه شامل چندین بار و حداقل یک منبع تولید انرژی قابل کنترل است که مرزبندی جغرافیایی مشخصی دارد. با توجه به مزایای غیرقابل انکار ریزشبکه ها، ساختار شبکه های توزیع نسل آینده بر پایه ریزشبکه ها استوار خواهد بود. با این حال نفوذ گسترده منابع انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه ها مدیریت و بهره برداری آنها را مشکل تر ساخته است که نیازمند ابزار و روش های کنترلی دقیق و کارآمد است. بنابراین در این مقاله یک شبکه توزیع هوشمند که به چندین ریزشبکه تقسیم شده است بهره برداری خواهد شد. عدم قطعیت ناشی از منابع انرژی تجدیدپذیر وارد مدلسازی شده و مسئله نهایی با استفاده از الگوریتم هوشمند خفاش حل شده است. بهینه سازی قادر است تابع هدف هزینه-قابلیت اطمینان پیشنهادی را به بهترین شکل ممکن کمینه کند. نتایج حاصل حاکی از انجام پذیری روش مذکور دارد و صحت نتایج اثبات شده است.

برای دانلود کامل مقاله از لینک زیر اقدام فرمائید.

رمز دانلود : naserkasraei.ir

Download

برچسب: